Fackförbund innebär a-kassa

A-kassan är en bra säkerhetslina för alla.
Om man blir arbetslös så försvinner tryggheten med pengarna som man blir utan.
Man behöver pengar för att klara sig, betala hyra, räkningar och köpa mat.
Att skaffa sig ett nytt arbete är inget man gör i en handvändning och det kan ta lång tid upp emot ett år innan man får en ny anställning.

Genom att ha skaffat sig A-kassa så har man säkerställt att man klarar av att betala sitt uppehälle och räkningar under tiden man söker ett nytt arbete.
A-kassa kan man skaffa separat eller genom som medlem i ett fackförbund.
Det finns dock vissa kriterier som måste uppfyllas om man ska få något från sin A-kassa.
Man måste först och främst varit medlem i minst ett år innan man kan få ersättning.

Man räknar ut hur mycket man ska få från sin A-kassa beroende på hur hög lön man har haft under det senaste året.
Du får som mest 80% av din genomsnittliga lön upp till ett maxtak på 26400 kr före skatt.
Denna ersättningen sjunker efter ett tag för att motivera en till att inte förbli arbetslös.

A-kassan är förbundet till sitt motsvarande fackförbund och man ska välja fackförbund efter sin egen yrkeskategori.
Om man är medlem i facket så kan man få hjälp med flera saker om man hamnar i en dispyt med sin arbetsplats.
Man kan även i vissa fall få tillbaka sitt arbete om man blivit avskedad på felaktiga grunder.

Den kollektiva styrkan i facket är en bra påtryckning för en arbetsgivare som inte följer normer och standarder.
Ju fler medlemmar det är i ett fackförbund ju lättare är det att driva igenom förändringar.
Det största verktyget ett fackförbund har är kollektivavtal som reglerar i princip allt som relaterar till en anställning.
I ett kollektivavtal tas det upp hur hög lönen minst bör vara och vad som är lämplig lön vid sjukdom eller ledigheter.